Vi skal fortsætte den sunde byudvikling, Odense har været inde i siden vi lukkede Thomas B. Thrigesgade!

 
Mange vil gerne gøre debatten om den grønne mobilitetsplan i Odense til en diskussion for eller imod biler. Det er den ikke. Der skal fortsat være god adgang for biler i byen. Vi har bygget kæmpestore underjordiske parkeringsanlæg, så man let og nemt kan komme i bil til bymidten. Det vil man forsat kunne. Handicappede og gangbesværede skal fortsat kunne komme ind til byen. Bilister med et ærinde i bymidtenvil også være en vigtig del af fremtidens mobilitet, men hvis vi kan få flere til at cykle, bruge kollektivtransport, køre i el-bil eller bo i midtbyen, kan vi både modvirke trængsel, nå vores klimamål og skabe en skønnere by at leve og færdes i. I virkeligheden handler det om, at fortsætte den sunde byudvikling, vi har været inde i siden vi lukkede Thomas B. Thrigesgade. Med Odinsbro over kanalen og stop for de mange gennemkørende biler på gaden er en stor del af trafikken blevet ledt uden om bymidten. Med anlæg af de store underjordiske parkeringsarealer, har en stor del af parkeringen kunne håndteres væk fra gadeniveau. Der er i dag væsentlige flere mennesker i bymidten end før vi lukkede Thomas .B. Thrigesgade, så alt i alt er vi lykkedes vældig godt. Det som vi ikke har kunne ændre, er vores vaner med at køre stadigt mere og mere i bil. I dag er vi oppe på 85.000 biler i Odense og hvis prognoserne holder, vil vi i 2030 runde 100.000 biler. Biler vi skal have plads til på vores veje og finde parkeringspladser til. Derfor er spørgsmålet, om vi kan vende udviklingen og få flere af os til at cykle eller bruge offentligtransport oftere.  Trafikken i Odense står i dag for ca. 1/3 af den fossile CO2-udledning i kommunen og trafik vil være den største udleder i 2030. Kun under 4% af vores bilpark er el-biler i dag. Det er derfor helt utænkeligt, at vi kan nå vores mål om at blive CO2-neutrale uden også at gøre noget ved trafikområdet. Vi har spurgt landets førende byudviklere om, hvordan vi får en levende og velfungerende by og samtidig reducere CO2-udledningen fra trafik. De har peget på mange redskaber; hastighedsbegrænsning, fjernelse af gadeparkering, parkeringstakster, trafikøer, nulemissionszoner, forbedring af kollektivtrafik, busbaner, cykelstier og meget mere. Det vigtigste er, at vi vælger nogle hovedgreb, som skubber til vores vaner. Ændrede på, hvor nemt, hurtigt og billigt det er at tage bilen i forhold til at vælge cyklen eller kollektivtrafik. 
Venstre og konservative har gentagende gange stemt for planerne om at nedbringe CO2-udledningen fra trafik med 46%, men i forhandlingerne om den grønne mobilitetsplan, stillede de offentligt ultimative krav om ingen trafikøer, ingen nulemissionzoner eller veje, ingen gadelukninger. Der var rigtig meget de ikke engang ville eksperimentere med, men de pegede udelukkende på hastighedsreduktioner og parkering, som de eneste hovedgreb de kunne gå med til. For mange af os var det vigtigt at komme i gang og lave en bred aftale, så vi gik med på deres forslag, hvilket resulterede i en aftale med hastighedsreduktion med 20 km/t på stort set alle kommunale veje.  Når V og K nu undsige deres eget bud på hovedgreb, har de bragt byen og byrådet i en vanskelig situation, da det for det første er et udgangspunkt for vores politiske arbejde, at man overholder de aftaler man indgår og forsvarer de forlig, man er den del af. For det andet, når en aftale er indgået, er forhandlingen slut og alle partier skal være enige, hvis man skal ændre i et forlig. Man kan ikke fortryde et spejlæg. 
I Socialdemokratiet er vi bekymrede for at Venstre og Konservatives forslag og ønske om entydigt at satse på hastighedsnedsættelser er for voldsomt og for vanskeligt. Det gjorde vi dem også opmærksom i forhandlingerne adskillige gange. Sagen er bare den, at ønsker man fra V og K’s side reelt at skrue ned for de hastighedsbegrænsninger, som de selv har foreslået, så må de klatre ned fra det træ de er klatret op i og gå med til nogle af de andre tiltag på trafikområdet, som de tidligere har nedlagt veto imod. Det er den eneste vej frem og vi vil stilfærdigt gøre opmærksom på, at det også ville være det klogeste at gøre.
Venlig hilsenTim Vermund, Rådmand for Klima- og MiljøRasmus Ryrberg Høyer, Gruppeformand for Socialdemokratiet i Odense

Venlig hilsen

Tim Vermund

Rådmand

Klima- og Miljøforvaltningen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *