Vi skal stoppe med at fælde for at sælge

Tim Vermund, rådmand for klima- og miljø i Odense kommune

I Odense kommune skal vi stoppe med at fælde træer og tage det døde ved ud af de kommunale skove for at tjene penge.I forhold til naturkapitalindexet, der opgør kvaliteten af vores natur, ligger Odense nummer 87 ud af 98 kommuner, så der er bestemt plads til forbedring, og for mig at se skal vi sætte ind der, hvor vores potentiale er størst – nemlig i vores skove.Vi skal selvfølgelig stadig fælde de træer, der udgør en stor risiko for vores sikkerhed. Men det skal ske, så der tages størst mulig hensyn til biodiversiteten og bevarelsen af vores naturværdier. Det døde ved kan have stor gavn for biodiversiteten, hvis det bliver liggende i skovbunden i stedet for at blive solgt. Vores forslag om en ny skov og naturpolitik bliver behandlet i udvalgene efter vinterferien.

Christiansborg bør prioritere fynsk CO2-fangst

Tim Vermund, rådmand for klima og miljø i Odense kommune

Inden 2030 vil vi have CO2-fangst på vores affaldsforbrænding i Odense. For at det kan lykkedes er det helt afgørende, at vi får hjælp fra Christiansborg og at den statsligepulje kommer hele landet til gode! Hvis vi i Danmark skal nå vores målsætninger på klimaområdet, skal vi sætte ind der, hvor udledningen er størst og mest koncentreret. Det er helt oplagt at støtte CO2-fangst på Fjernvarme Fyns, fordi vi både kommer af med affald og forsyner kommunen med fjernvarme. Anlægget er i konstant drift og det vil derfor være et af de projekter i DK, hvor vi får mest fanget CO2 for pengene.

Nyt naturområde på vej!

Tim Vermund, rådmand for klima og miljø i Odense kommune

I Klima og Miljøforvaltningen har vi sat skub i historisk mange naturprojekter i Odense. I dag besøgte jeg det område vi senest har erhvervet, hvor vi kombinerer klima, grundvandsbeskyttelse, med biodiversitet og fjernelse af kvælstof. Området skal gå fra at være delvist dyrket til vild natur. Vi stødte på dette lækre træ, som bliver den perfekte vært for svampe og dyreliv! Naturområdet er at finde på Søhusvej 188

En grønnere, kønnere og skønnere by!

Nu går vi i gang med at omdanne flere dele af bymidten. Jernbanegade skal blive til et kulturstrøg. Gaden indeholder nogle af Odenses smukkeste bygninger, som i langt højere grad vil komme til deres ret. Gaden får et mere mere venligt udtryk. Vi binder havnen og bymidten bedre sammen. Der bliver plads til cyklister, gående, udeservering og alt det grønne. Alt i mens det fortsat er muligt at komme ind til byen i bil og vi har fortsat masser af parkeringskapacitet i anlæg.

Vi har skabt et historisk løft af indsatsen for nye skov- og naturområder i Odens

Med Klima- og Miljøforvaltningen har vi lavet et historisk løft af indsatsen for at skabe nye skov- og naturområder i Odense. Indsatsen er vigtig og vi får utrolig meget igen. Vi udleder mindre kvælstof, som er afgørende for at redde Odense fjord. Vi beskytter vores grundvand bedre, binder CO2, forbedre vores biodiversitet. Skaber en grønnere og skønnere kommune at bo i og besøge. For hver kommunal krone vi bruger får vi 3 kroner igen. På billedet til højre kan I se alt det vi har sat skub i og jeg håber at vi i de kommende år kan lægge endnu mere på.

Vi skal handle for et bedre vandmiljø!

Tim Vermund, Klima og miljøudvalget i Odense

Hvis du gik en tur i skoven og træerne var rådne og dyrene lå og gispede efter luft, havde du så reageret og krævet handling? Under vandets smukke overflade er vores natur i en alt for ringe forfatning. Jeg er slet ikke i tvivl om at vi burde havde gjort mere og vi burde have gjort det tidligere. Vi ved godt hvad der skal til. Problemet er mængden af kvælstof og fosfor, som udledes fra vores byer, industri og landbrug. I Odense er vi i gang med at handle, vi har i gang sat Odense Fjord samarbejdet hvor vi på tværs af universitetet, DN, fire kommuner, landmænd, gartnerier, vandselskabet og større virksomheder er lykkedes med at få et konstruktivt samarbejde i gang for at genoprette miljøtilstanden i fjorden. I klima og miljøforvaltningen har vi ansat et team på fire dedikerede medarbejdere, som arbejder med at rejse penge til projekter, hvor vi omdanner landbrug til natur, men det tager tid. Derfor kunne jeg godt bruge hjælp til at komme i kontakt med virksomheder eller private, som kan se sig selv i at støtte projekter, som skaber natur og genopretter vores vandmiljø. Så kommer jeg meget gerne ud til en kop kaffe og en snak.

Tim Vermund, Klima og miljørådmand

Lavere hastighed er omsorgsfuld bilisme

Forud for vedtagelsen af den grønne trafik og mobilitetsplan har vi haft landets dygtigste trafikforskere og byplanlæggere til at komme med bud på, hvad der vil virke og hvad der ikke vil virke, hvis vi ønsker at sænke CO2udledningen fra vores trafik og have en by, som ånder og lever. 

Deres klare svar er, at det at sænke hastigheden er et af de bedste redskaber, vi har. Ved at træde lettere på speederen udviser vi omsorg for klimaet, for byen, for bløde trafikanter trafiksikkerheden, og for støj. Genen ved at køre langsommere er ikke stor, når man først har vænnet sig til det, hvis man holder fast i at køre bil. Gevinsterne for alle andre er til gengæld store.

Den mest markante effekt finder vi, når langsommere biltrafik skubber til vores adfærd: De transportvalg, som de fleste af os står med i hverdagen. Vi skal ikke kun se på CO2-udledningen fra biler, der kører langsommere. Vi skal især se på dem, der ikke vil køre mere eller vil køre langt færre ture.

Når det kommer til vores transportvaner, har vi en tendens til at vælge det, vi plejer. Det, som er nemmest, hurtigst og mest komfortabelt. Hvis vi indretter vores by og gør det mere langsomligt, dyrt eller besværligt at tage bilen, er der flere af os, som overvejer at gøre noget andet. Det er i grunden ganske enkelt: Hvis vi fortsætter, som vi har gjort i mange år; altså gør det hurtigere og mere effektivt at køre bil med grønne bølger og flere spor, mens blødere trafikanter og busser må vige tilbage på trangere plads og vente på deres tur, vil flere selvfølgelig vælge bilen. Hvis vi gør det modsatte; sænker hastigheden, prioriterer cyklister i lyssignaler, laver busbaner medvidere, vil flere vælge alternativet til bilen – at cykle eller tage den kollektive transport.

Derudover peger forskningen på, at turen i bil i byområder som Odense med mange trafiksignaler og andre trafikanter at tage hensyn til, kræver mange opbremsninger og accelerationer. Det giver derfor en betydelig større CO2-udledning, hvis den tilladte hastighed er 60 km/t, fremfor hvis man kun skal op på 40 km/t efter hver opbremsning.

Venlig hilsen

Tim Vermund

Rådmand

Klima- og Miljøforvaltningen

Hastighedsnedsættelser virker – endda både på klima og byliv!

Transportområdet vil stå for cirka halvdelen af CO2-udledningen i Odense i 2030. Derfor kommer vi ikke udenom at kigge på måden vi kommer rundt i byen på, hvis vi vil nå vores mål om klimaneutralitet. Derfor har et enigt byråd vedtaget en grøn mobilitetsplan.

I løbet af de sidste mange år er andelen af biler kun steget og steget i Odense. Vi kører mere i bil nu, end nogensinde før. Prognoserne siger, at fortsætter vi ud ad den vej, vil der komme mere end tusind biler flere om året. Vi vil netop i 2030 runde hundredetusind biler. I dag bliver over halvdelen af alle ture kørt i bil og kigger man på vores ungdomsuddannelser, er parkeringspladserne bugnende fulde og bilkøerne er lange efter skoletid. Færre forældre tør at lade deres børn cykle i skole pga. de mange biler og kører dem i stedet. Vi har ganske enkelt brug for at skubbe til vores vaner. For klimaet, for vores sundhed, for vores børn og for byens skyld.

Vi kan se på andre byer i Europa, at når mere bæredygtig transport bliver prioritereret, så giver det samtidig mulighed for at skabe en langt mere levende og tryg by at færdes i. Den grønne mobilitetsplan har derfor to formål: Det ene, at vi når vores klimamål om at nedbringe udledningen fra trafikområdet med 100.000 tons CO2 om året. Det andet, at der kommer flere mennesker til bymidten. Vi ønsker at skabe en grønnere, skønnere og sundere by for os alle sammen at leve i og for gæster at besøge. Hvor vi kan bevæge os rundt på måder, der både er bedre for helbred og klima, få renere luft, mindre støj, mere bynatur og give unikke muligheder til byens butiks- og restaurationsliv, når færre biler levner bedre plads til at mennesker faktisk kan opholde sig i roligere byrum.

Her er hastighedsnedsættelser et godt redskab. Men det er også et af de mere effektive redskaber, når det gælder mindre udledning af CO2. Det vigtigste virkemiddel går på at fortrænge biltrafikken: Når det bliver mere langsomligt, dyrt eller besværligt at tage bilen, vil flere vælge at gøre noget andet. Flere vil vælge at cykle, gå eller bruge kollektiv transport. Men lavere hastighed giver også i sig selv en mindre CO2-udledning i en by som Odense med meget trafik og mange kryds med signaler. Det er rigtigt nok, at en benzinbil udleder mindst CO2 ved cirka 77 km/t – men i områder med trafiksignaler og andre trafikanter at tage hensyn til, vil turen kræve mange opbremsninger og accelerationer. Det giver derfor en betydelig større CO2-udledning, hvis den tilladte hastighed er 60 km/t, fremfor hvis man kun skal op på 40 km/t efter hver opbremsning.

I aftalen om den grønne mobilitetsplan er der flere elementer, hvor vi har brug for hjælp fra Christiansborg. Det kommer vi til at arbejde stædigt og vedholdende for. Når man vil have lavet lovgivningen om, må man stort set altid indstille sig på et ihærdigt stykke arbejde for at samle alliancepartnere om sagen. Men heldigvis er vi langt fra alene med ønsket om lavere hastigheder: København er allerede gået i gang med meget omfattende hastighedsnedsættelser. Flere vil snart komme til. Ringsted, Sorø og Slagelse ønsker ligesom en række af de fynske kommuner at nedsætte hastigheden på motorvejen. Derfor vil presset for lavere hastighed stige, og vi skal nok komme rigtig langt med det redskab i de kommende år.   Der er dem, som ønskede, at vi i vores politiske aftale havde en bredere palet af redskaber med i første omgang. Nu skal vi have sat de 60 konkrete aktiviteter i værk som den grønne mobilitetsplan giver os mulighed for. Der er rigeligt at gå i gang med. Og lykkedes vi ikke med at komme igennem med alle forslagene, eller har de ikke den ønskede effekt, så er aftalen imellem forligspartierne, at vi mødes igen og kigger ned i mobilitetsværktøjskassen med trafikøer, nulemissionszoner og -veje m.m. Vi skal nok komme i mål.

Danmarks grønneste storby

Tim Vermund med cykel, i Thomas B. Thrigesgadekvarteret

Vi har netop fået 3 rådgiverteams ambitiøse bud på, hvordan en ny og grøn plan for trafikken i Odense kan se ud!

🚴‍♂️🚌Vi skal have flere til at gå, hoppe på cyklen eller stige om bord på bussen eller i letbanen – det skal være det hurtigste og mest attraktive valg i hverdagen og et reelt alternativ til bilen. Det gør vi ikke for at genere nogen. Tværtimod. Vi gør det for at skabe en endnu grønnere, renere og sundere by, end den vi kender. Både for os, der bor her i dag, og for dem, der kommer til.

🌿 En by, hvor det er trygt at sende sine børn på cykel i skole, fordi der er færre biler på vejene. Hvor luften er renere, og hvor der bliver plads til mere natur og flere grønne åndehuller med grill, boldspil og hygge med familie, venner og naboer.

🚗Skal der så slet ikke være plads til biler? Jo. Nogle vil selvfølgelig have brug for en bil for at få hverdagens logistik til at hænge sammen – og det skal der stadig være mulighed for. Byen og hverdagslivet skal fortsat fungere. Men mon ikke de fleste af os kan komme i tanke om et par eksempler på, hvordan vi har fået bygget vores hverdag op omkring vores benzin – eller dieselbil. Det kan jeg i hvert fald selv. Det skal vi stille og roligt have vendt rundt, så flere af os cykler, går, tager letbanen, bussen og selvfølgelig også elbilen.

👨‍👩‍👧‍👦Men det er ikke nemt at ændre vaner. Derfor er det også en opgave, hvor vi som by i fællesskab skal finde de gode løsninger. Borgere, virksomheder, interesseorganisationer – alle får mulighed for at byde ind med holdninger og idéer til, hvordan vi bedst transporterer os grønnere i en hverdag, der stadig hænger sammen, selv om vi har sat meget ambitiøse klimamål.

🌍For det har vi. Vi har høje ambitioner for den grønne omstilling i Odense, hvor alle byrådspartier står bag beslutningen om, at Odense senest i 2030 skal være klimaneutral. Vi vil være en by, hvor vi tager ansvar for de klimaforandringer, vi selv har været med til at skabe.

💪Men det er jo ikke nok at enes om nogle ord på et stykke papir, vi skal have vekslet dem til handling. Trafikken er en af de største udledere af CO2 i Odense, og derfor kommer vi ikke udenom at se på, hvordan vi transporterer os rundt i vores by.

Med venlig hilsen Tim Vermund, Klima og miljørådmand i Odense

Vi skal være danmarksmestre i naturprojekter!

🌿 I et område på 50 hektar mellem Højby og Lindvedvej har vi et fantastisk naturprojekt i gang. Ved at lade en del af vandet fra Lindved Å oversvømme området, vil en stor del af kvælstoffet cirka fem ton årligt fordampe naturligt i stedet for at blive ført ud i fjorden. På den måde tager vi bedre hånd om vores natur, biodiversitet, grundvand – og der kommer mindre kvælstof ud i fjorden. Så vi kan få ålegræsset tilbage og binde en masse CO2. Hele projektet er finansieret igennem fonde fra EU og i klima- og miljøudvalget har vi netop afsat midler til at ansætte yderligere medarbejdere og vi skaber et helt nyt team i forvaltningen. Mit mål er, at vi skal være danmarksmestre i at fundraise og planlægge naturprojekter i Odense kommune, så vi i fremtiden får mange flere områder som dette ved Lindved Å. 🌿🌍

Mvh Tim Vermund