Giv dit barn et rejsekort

Der er trængsel på vejene ved mange af vores skoler i Odense om morgenen og eftermiddagen. Og det er ikke kun elever på deres cykler, der fylder vejene. Flere forældre end tidligere kører nemlig deres børn til og fra skole i bil, og også ved ungdomsuddannelserne er bilkøerne lange ved mødetid, og når skoledagen slutter.

Som forældre kan vi have for vane at give vores børn et kørekort, når de fylder 18 år. Vi burde i stedet give dem et rejsekort eller en elcykel.

Vi har ikke brug for flere biler på vejene, og vi har ikke brug for flere dårlige vaner. Det er både sundere, grønnere og billigere at komme rundt i byen på cykel.

Jeg har fået fortalt, at det var meget almindeligt, at man i mine bedsteforældres generation gav konfirmanden en pibe, så han eller hun kunne lære at ryge ved indgangen til voksenlivet. Det virker jo helt paradoksalt i dag, hvor vi ved, hvor sundhedsskadeligt det er at ryge.

Piben kan selvfølgelig ikke sammenlignes én til én med kørekortet, men vi har som forældre et ansvar for ikke at give vores egne dårlige vaner videre til de kommende generationer.

Tværtimod skal vi lære vores unge mennesker at komme rundt i trafikken også på andre måder end i bil. Jo flere der kører bil, og jo tidligere man vænner sig til det, jo sværere bliver det at få bugt med de dårlige vaner.

En af verdens grønneste byer


Odense er en af verdens sundeste og mest
bæredygtige byer! Det skriver det ansete videnskabelige tidsskrift, The Lancet Health. 🌍🌱

De fremhæver særligt at vi i mange år har udviklet byen på en måde, så der er blevet taget hensyn til cyklister og andre bløde trafikanter. Helt afgørende er vores store system af stier og vores mange bynære grønne områder – og det er ifølge forskerne unikt for en by som Odense.

Når det er nemt og praktisk at gå eller tage cyklen i stedet for bilen, øger det sundheden blandt byens borgere, ligesom det naturligvis
har en stor klimamæssig fordel.

I øjeblikket har Odense en lav score i forhold til hyppig, regelmæssig kollektiv trafik, det skal vi have forbedret og første skridt tager vi, når letbanen åbner den 28. maj.

Vi har et godt udgangspunkt, men vi skal ikke hvile på laurbærene, endnu flere skal cykle og tage offenlig transport. Vi skal have mere skov og flere grønneområder. Selvom vi gør det godt kan vi blive en endnu grønnere og sundere by ❤️🌱

Gør Odense Fjord grøn igen


Vi skal gøre Odense Fjord grøn igen! 🌱💦
Det er svært at fornemme, hvad der sker under overfladen, men fjorden er ved at dø. På tirsdag vil vi i klima- og miljøudvalget sætte de første penge af til plantningen af ålegræs og en undersøgelse af, hvad der skal til for at få liv i fjorden igen. Før 1960ern var næsten hele fjordbunden dækket af ålegræs, men i dag gælder det nu kun cirka syv procent. Derfor er de fynske kommuner som udleder til fjorden Fåborg-Midfyn, Nordfyn, Kerteminde og Odense gået sammen med Danmarks Naturfredningsforening, landbrugsorganisationen Centrovice, Vandcenter Syd, SDU, Fjernvarme Fyn og Odense Havn A/S i Odense fjordsamarbejdet, som for mig at se, kan blive det største naturgenopretningsprojekter på Fyn nogensinde! Vi kan sikre rent vand i fjorden, liv, biodiversitet, men også bindingen tusindvis tons CO2, fordi der kommer til at vokse ålegræs, hvor der i dag kun er mudder og blødt sediment.Dette kort viser, hvor meget af Odense fjordbund, som var dækket af ålegræs i 1960erne. I dag er der kun 7% tilbage.
Får vi ålegræsset tilbage er det et kæmpe areal, som kan binde tusindvis af tons CO2, samtidig kan vi skabe et bedre vandmiljø og biodiversitet.

Vi skal have undersøgt, hvad der skal til for at ålegræsset kan leve og sprede sig, det nytter ikke noget kun at plante ålegræs, uden at vi nedbringer kvælstof og dermed den algevækst, som gør det umuligt for ålegræsset at overleve.
I Odense Fjordsamarbejdet er alle de centrale aktører med – lige fra Danmarks Naturfredningsforening, SDU, kommunerne, vandselskabet til landmændene og alle er med på at vi i fællesskab skal løfte.

Når vi har fået kvælstofniveauet ned, skal bunden sandkippes, ålegræs skal plantes på en strategisk rigtig måde, så vil det sprede sig og vi kan gøre Odense fjord grøn igen!