7 gode grunde for letbanen i Odense

Avis artikel om argumenter for letbanen i Odense bragt i Fyensstiftstidende 13.oktober 2019

1. Letbanen for klimaet
Skal vi tage klimatruslen alvorligt, må vi ændre måden, vi bor og transporterer os selv på. Vi skal bo tættere, og vi skal i højere grad benytte offentlig transport. Letbaner og metroer er for alvor det, som kan flytte folk fra bilen over i mere miljørigtige rejseformer. Til gavn for både luftforurening og Co2-udledning.

2. Letbanen modvirker trængsel
Undersøgelser viser, at der de seneste 12 år er kommet 1000 flere biler i Odense om året. Får vi ikke vendt udviklingen nu, kommer vi til at holde i kø, ikke på grund af letbane og vejarbejde, men på grund af trængsel, som vi kender det fra København eller i andre storbyer. Der kan være 3 gange så mange passagerer i et letbanetog som i en bus. Komfort, tillid og hvor ofte de kører er i top.

3. Letbanen skaber sammenhæng
I mange år er udviklingen af midtbyen og området omkring campus og Rosengårdcentret kørt ude af takt, de har i værste fald stået i konkurrence til hinanden. Med det nye OUH er det i endnu højere grad vigtigt at forene det to områder. Letbanen binder byen sammen og skaber synergi. Når tilgængeligheden øges, mindskes afstandene og Odense bliver en hel by igen.

4. Letbanen skaber jobs
Alene anlægget af letbanen og investeringer langs letbanen har skabt flere tusind arbejdspladser og sikret investeringer langs letbanen for flere milliarder. Halvdelen af de ledige, som vi har fået i praktik i letbanebyggeriet, er endt i job i byggebranchen. Hver gang vi flytter en ledig fra arbejdsløshed i job, er det en kæmpe gevinst både for den ledige og for kommunekassen.

5. Letbanen sikre investeringer
Letbanen har været et af de vigtigste argumenter over for de investorer, som lægger milliarder af kroner i vores by. Investeringer, som har været med til at sikre Thomas B. Thriges gade-projektet og udviklingen på havnen. Letbanen vil også i fremtiden være et af vores vigtigste argumenter over for investorer til omdannelsen af Vollsmose og det gamle OUH, når den tid kommer.

6. Letbanen for ungdommen
Letbanen har stor betydning for vores konkurrence med andre byer. Små byer har det svært, de største byer får succes af sig selv – men for mellemstore byer på Odenses størrelse kræver det ambitioner, mod og handling for at vinde i konkurrencen med andre byer. Letbanen skaber en øget urbanisering, der lokker unge til og kan forhindre, at unge flytter væk for at søge storbyens kvaliteter.

7. Letbanen er samlet set den bedste løsning
Alternativer til letbanen som BRT-Busser kan være fine løsninger, men de ville også være dyre at anlægge og vi ville i modsætning til letbanen, ikke bidrage med vækst og byudvikling. Letbanen har desuden en længere levetid og skal ikke udskiftes så ofte. Vigtigst er dog at ingen andre løsninger har samme kvalitet i forhold til klimaindsats, evne til at modvirke trængsel, til at lokke investeringer til Odense og skabe sammenhæng i vores byudvikling. Det kan letbanen og ikke mindst skaber den jobs, jobs og jobs, som sikre at vi kan investere i velfærd i fremtiden.

Med venlig hilsen Tim Vermund

Børnenes statsminister!

Børnenes statsminister!

Jeg var meget imponeret over, at statsminister Mette Frederiksen brugte halvdelen af sin nytårstale på at tale om de udsatte børn i Danmark. Det var nok en overraskelse for mange, men det er i den grad en vigtig og relevant diskussion. Jeg er meget enig med hende i, at det altid skal være hensynet til barnets bedste, som skal komme i første række.

Det er også et område, som har fyldt meget for os i Odense de seneste år. Der anbringes flere børn end tidligere, og vi har haft et øget fokus på en tidlig indsats, fordi vi ved at det virker.

Utrolig meget har selvfølgelig også handlet om merforbrug og om overskredne budgetter i familievelfærdsafdelingen, hvilket har været vanskeligt at håndtere. De øgede udgifter skyldes langt hen ad vejen, at er vi blevet bedre til at indberette, samarbejde og følge op, så flere børn i dag bliver opdaget og hjulpet i tide og det koster.

Det lyder tørt og teknisk, men bag de tørre overskrifter findes der en hverdag, hvor det er helt virkelige børneliv og skæbner, som der tales om. Det er trist at tænke på at der er børn, som vokser op i vores by, under så urimelige og uretfærdige forhold, at samfundet må gribe ind.

Det bedste er uden tvivl, hvis anbringelser kan undgås eller forebygges, men som politikere har vi adgang til at læse og blive orienteret om flere af disse sager, hvor børn er blevet anbragt og jeg lover jer, havde I læst hvad jeg har læst, ville I ikke være i tvivl om, at der skulle handles og I ville måske også ærgre jer over, at der ikke var grebet kraftigere ind noget før.

Jeg synes at Mette Frederiksen beviser at hun er børnenes statsminister. Jeg vil gøre hvad jeg kan for også at være børnenes viceborgmester her i Odense!

Med venlig hilsen Tim Vermund