Børnenes statsminister!

Børnenes statsminister!

Jeg var meget imponeret over, at statsminister Mette Frederiksen brugte halvdelen af sin nytårstale på at tale om de udsatte børn i Danmark. Det var nok en overraskelse for mange, men det er i den grad en vigtig og relevant diskussion. Jeg er meget enig med hende i, at det altid skal være hensynet til barnets bedste, som skal komme i første række.

Det er også et område, som har fyldt meget for os i Odense de seneste år. Der anbringes flere børn end tidligere, og vi har haft et øget fokus på en tidlig indsats, fordi vi ved at det virker.

Utrolig meget har selvfølgelig også handlet om merforbrug og om overskredne budgetter i familievelfærdsafdelingen, hvilket har været vanskeligt at håndtere. De øgede udgifter skyldes langt hen ad vejen, at er vi blevet bedre til at indberette, samarbejde og følge op, så flere børn i dag bliver opdaget og hjulpet i tide og det koster.

Det lyder tørt og teknisk, men bag de tørre overskrifter findes der en hverdag, hvor det er helt virkelige børneliv og skæbner, som der tales om. Det er trist at tænke på at der er børn, som vokser op i vores by, under så urimelige og uretfærdige forhold, at samfundet må gribe ind.

Det bedste er uden tvivl, hvis anbringelser kan undgås eller forebygges, men som politikere har vi adgang til at læse og blive orienteret om flere af disse sager, hvor børn er blevet anbragt og jeg lover jer, havde I læst hvad jeg har læst, ville I ikke være i tvivl om, at der skulle handles og I ville måske også ærgre jer over, at der ikke var grebet kraftigere ind noget før.

Jeg synes at Mette Frederiksen beviser at hun er børnenes statsminister. Jeg vil gøre hvad jeg kan for også at være børnenes viceborgmester her i Odense!

Med venlig hilsen Tim Vermund