Ingen børn skal gå uden læ og ly!

Helt ærligt! Vi har hele tiden vidst at det ville blive efterår og vinter! Fra socialdemokratisk side har vi nu bedt om en forklaring fra by- og kultur og børn- og ungeforvaltningerne på, hvorfor der ikke allerede i sensommeren, var en plan for, hvordan at daginstitutionernes fysiske rammer blev klar til det hårdere vejr og den øgede udeaktivitet som følge af Covid19?

Ved tre lejligheder under “coronaorienteringerne” i foråret og startsommeren har jeg spurgt ind til dette og fået svar om at arbejdet var i gang i de to forvaltninger.

Efter en del benarbejde, hvor vi fik rejst sagen om den manglende overdækning i vores daginstitutioner i by og kultur og børn og ungeudvalget. Tog borgmester Peter Rahbæk Juel sagen på i økonomiudvalget tidligere i dag og på aftenens byrådsmøde fik vi afsat 7,7 mio. til de nødvendige foranstaltninger. Nu er der ikke flere undskyldninger for ikke at komme i gang og få hjulpet de børnehuse, hvor børnene mangler læ og ly!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *