Når vi er rigtig gode!!

Gydebanke med lyse sten efter gydegravning

I 2021 gennemførte vi i Odense kommune et restaureringsprojekt på en delstrækning af Ryds Å. Vandløbet var ved at ”æde” stien langs det udrettede vandløb, og kommunen stod overfor, at skulle bruge mange penge på at sikre stien mod vandets kræfter. I stedet for at bruge midler på sikring af stien blev der med økonomisk bistand fra Havørred Fyn – Seatrout.dk gennemført et restaureringsprojekt, der flyttede vandløbet væk fra stien.Vandløbet har nu et mere naturligt forløb med mange slyngninger. Et mere naturligt vandløb giver bedre forudsætninger for dyre- og plantelivet i vandløbet. Der blev også lagt gydegrus ud i det nyanlagte vandløb med en forhåbning om at gøre strækningen attraktiv som gydeplads for havørreder. Havørreder er nemlig kræsne med valg af gydepladser og kræver et vandløb af god kvalitet. Ud over at genslynge vandløbet blev der også gravet 2 mindre vandhuller på engene langs vandløbet. Vandhullerne skal være med til at skabe nye levesteder for områdets tudser, frøer og salamandere. Allerede i 2022 har en borger konstateret, at der har været gydegravning i en af de nye gydebanker på strækningen. Det betyder, at der har været en eller flere ørreder forbi og lagt æg i gydebanken. Inden en ørred lægger æg løsner den stenene i gydebanken ved at slå med halen. Det medfører, at stenene vender sig og løsnes. Når stenene vendes, kommer deres lyse side opad, og på den måde kan man se, at der har været aktivitet i gydebanken. Så allerede nu kun et år efter genopretning af vandløbet kvitterer naturen og én eller flere ørreder har fundet strækningen så god, at de har valgt at gyde der. Mvh Tim Vermund 😀🌿🐟

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *